Ráðgjöf

Leynast tækifæri í innheimtuferlinu þínu?

Markmið Motus er að aðstoða sína viðskiptavini við að ná hámarks árangri við innheimtu vanskilakrafna á hagkvæman hátt með hagsmuni bæði kröfuhafa og greiðanda að leiðarljósi.

Ráðgjafar Motus sérhæfa sig í greiningu á verkferlum og fjárstreymi og veita ráðgjöf til viðskiptavina um bætta innheimtuferla. Markmiðið er að ná fram hagræðingu og bættri yfirsýn á viðskiptakröfur. Reynsla í meðhöndlun vanskilakrafna ásamt víðtækri þekkingu á grunnþörfum og mismunandi viðskiptaumhverfi fyrirtækja gerir viðskiptavinum Motus kleift að njóta faglegrar aðstoðar við greiningu og endurskipulagningu innheimtumála.

Í sölu vöru og þjónustu er innheimta aðeins einn þáttur í löngu ferli þar sem allt verður að smella saman til að ferillinn skili tilætluðum árangri og greiðslur skili sér í hús.  Þú getur haft samband við ráðgjafa án allra skuldbindinga og leitað ráða við að greina og meta þær innheimtuaðferðir sem þitt fyrirtæki beitir og hvaða leiðir eru færar til endurbóta.

Bókaðu fund með ráðgjafa

Af hverju útvistun innheimtu?

Samhliða ítarlegri greiningu er nauðsynlegt að setja niður hvert markmiðið er með breytingum á ferlinu.  Eftir það er hægt að taka endanlega ákvörðun um hvaða leiðir henta best.

Betra innheimtuhlutfall og lægri heildarfjárhæð í útistandandi viðskiptakröfum eru að sjálfsögðu markmið sem flestir keppa að. Það eru þó fjölmörg önnur atriði sem skipta máli þegar nýtt innheimtuferli er mótað. Markmið fyrirtækis geta t.d. einnig snúist um það að draga úr föstum kostnaði við innheimtustörf og tengja innheimtukostnað meira við fjölda eða umfang krafna sem getur verið breytilegt frá einum tíma til annars. Betri yfirsýn og meira svigrúm til stjórnunarstarfa geta sömuleiðis verið markmið sem hægt er að ná fram með breyttum áherslum í innheimtuferlinu.

Aðalmálið er að spyrja sig réttu spurninganna strax í upphafi og móta sér hugmyndir um hvaða árangri fyrirtækið vill stefna að.

Innleiðing innheimtuferla

Mikilvægasta atriðið í innleiðingu á nýju innheimtuferli er að tryggja að allir þættir ferlisins gangi eins og til er ætlast. Því er nauðsynlegt að skipuleggja innleiðinguna eins ítarlega og kostur er þannig allir þeir sem að málinu koma séu samstíga og viti hvert þeirra hlutverk er í framkvæmdinni.

Eftirfylgni

Eftir að nýju ferli hefur verið komið af stað er nauðsynlegt að fylgjast vel með því að það skili tilætluðum áhrifum. Með aðgangi að viðskiptavef Motus getur kröfuhafi ávallt séð stöðu einstakra mála auk þess sem vefurinn veitir honum góða yfirsýn yfir kröfur í innheimtu, aldursgreiningu krafna, innheimtuhlutfall og fjölmargt annað. 

Haldnir eru reglulegir fundir með viðskiptavinum þar sem farið er yfir stöðuna og leitað leiða til að bæta innheimtuferlið til að skila kröfuhafa betra og skilvirkara innheimtuferli. Með reglubundnu eftirliti og eftirfylgni er stefnt að því að skila viðskiptavinum Motus verðmætum lausnum með það að markmiði að bæta fjárstreymi og auka hagkvæmni í rekstri fyrirtækjanna.

Heilsteypt innheimtuferli

Motus leggur mikið upp úr því við sína viðskiptavini að skoða innheimtumál ekki sem einstaka aðgerð heldur sem heildarferli sem hefst með útgáfu reikninga. Með markvissu innheimtuferli er hægt lágmarka vanskil og hámarka arðsemi reikningsviðskipta.

Motus hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á innleiðslu heilsteypts innheimtuferlis hjá viðskiptavinum sínum þar sem hver aðgerð innheimtunnar frá upphafi til enda er skilgreind. Með því er hvert skref ferlisins vel skipulagt og ávallt er skýrt hvert er næsta skref innheimtunnar, hveri beri ábyrgð á því og hvenær er gripið til þess.

Hugmyndin að baki heilsteyptu innheimtuferli er að kröfuhafar þurfi einungis að koma málum sínum inn í ferlið, en eftir það hafi Motus frumkvæði í málinu eftir fyrirfram ákveðnum vinnureglum í samráði við kröfuhafa.

Kröfuhafinn er ávallt upplýstur um stöðu mála og næstu skref, áður en gripið er til alvarlegri innheimtuaðgerða, en með því móti verður innheimtan markviss og aðgengileg án þess að viðskiptavinurinn missi tengsl sín við innheimtumálin.

Heilsteypt innheimtuferli tryggir þér:

  • Vel skilgreint verklag á innheimtumálum fyrirtækisins
  • Tímasparnað þannig að þú getir einbeitt þér að öðrum og arðbærari málum
  • Góðan takt í innheimtunni. Innheimtan hefst tímanlega, en hver dagur skiptir máli þegar kemur að innheimtu.

Á þessari síðu eru notaðar vafrakökur í þeim tilgangi að bæta upplifun notenda og halda utan um og mæla frammistöðu vefsins og umferð um hann, svo sem tölfræðilegar upplýsingar um fjölda notenda og hegðun þeirra á honum.

Flestir vafrar heimila notkun á vefkökum sjálfkrafa, en notendur geta sjálfir afvirkjað þann möguleika.

Nánari upplýsingar Samþykkja notkun